Online Student Registration Form - Pondok Moden Al-'Abaqirah MAIWP
Registration Information
Application For School *
For Intake Year *
For Level Form/Year *
Preferred Session* Preferred Session Will Be Finalized By Management
Previous School
Student Information
Student Name*
Nationality
IC No* (No Space and Dash '-')
Upload IC No*
Birth Cert. No
Birth Place* Others
Birth Date*
Gender/Race/Religion*
Tel. Mobile* (Parent) (No Space and Dash '-')
Email (Parent) Eg. mel@yahoo.com
Tel. Home
Address (Line 1)*
Address (Line 2)
City*
Postcode* Others
Illness/Alergic

 Others (Specify) :  
Untitled Document
Guardian / Father Information
Name*
IC No / Passport*
Upload IC No*
Relation*
Occupation
Salary* (RM)
Education
Employer
Address
Tel. Mobile (No Space and Dash '-')
Tel. Home
Tel. Office Fax:
Email Eg. mel@yahoo.com
Mother Information
Name*
IC No / Passport*
Upload IC No*
Relation*
Occupation House Wife (Klik)
Salary* (RM)
Education
Employer
Address
Tel. Mobile (No Space and Dash '-')
Tel. Home
Tel. Office Fax :
Email Eg. mel@yahoo.com
Family Information
  Name School/College/Job Birth Year
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
For Emergency Contact (Beside Parent)
 Name*
 Relation*
 Tel. Mobile* (No Space and Dash '-')
 Tel. Home
 Tel. Office
 Fax
 Email Eg. mel@yahoo.com
Others Information
How do you know about us
Untitled Document
G. MAKLUMAT ACADEMIC
1. MAKLUMAT PEPERIKSAAN UPSR
(Sila tandakan subjek yang berkenaan sahaja)

UPSR

NAMA SEKOLAH*
TAHUN PEPERIKSAAN*
- BAHASA MALAYSIA PEMAHAMAN
- BAHASA MALAYSIA PENULISAN
- BAHASA INGGERIS
- SAINS
- MATEMATIK
- PEKA
- FARDU AIN
MAKLUMAT PEPERIKSAAN PT3
(Sila tandakan subjek yang berkenaan sahaja)
NAMA SEKOLAH*
TAHUN PEPERIKSAAN*
- BAHASA MALAYSIA PEMAHAMAN
- BAHASA MALAYSIA PENULISAN
- BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN
- BAHASA INGGERIS PENULISAN
- SEJARAH
- GEOGRAFI
- MATEMATIK
- SAINS
- KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
- BAHASA ARAB
- PENDIDIKAN ISLAM
- USUL AL-DIN
- AL-SYARIAH
- AL-LUGHAH AL-ARABIAH AL-MUASIRAH
- HIFZ AL-QURAN
- MAHARAT AL-QURAN
2. PEPERIKSAAN LAIN (Jika ada)
Nama Sekolah
Tahun
Nama Peperiksaan
  Mata Pelajaran Gred/Keputusan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3. Upload Sijil Yang Di Perlukan
Sijil PT3
Sijil Hafazan
Rayuan Permohonan
Nyatakan sebab-sebab anda layak diterima masuk ke Pondok Moden Al-Abaqirah:

4. MAKLUMAT KOKURIKULUM
  Sukan/Kelab/Persatuan Jawatan Tahap Sekolah/Daerah/Negeri/Negara
1
2
3
4
5

Pihak pengurusan sekolah berhak untuk menolak pengambilan pelajar tersebut jika perlu. Jika berlaku sebarang kecemasan, pihak sekolah dibenarkan untuk mendapatkan rawatan perubatan daripada pakar perubatan yang berkelayakan atau hospital yang berdekatan untuk pelajar berkenaan. Pihak sekolah dan kakitangan tidak akan bertanggungjawab dalam sebarang rawatan perubatan yang diberikan kepada pelajar atau caj perubatan yang dikenakan. Jika maklumat ini tidak dimaklumkan kepada pengurusan sekolah sebelum pengambilan pelajar, pihak pengurusan Pondok Moden Al-'Abaqirah MAIWP berhak untuk membatalkan penerimaan pelajar tersebut sebagai pelajar Pondok Moden Al-'Abaqirah MAIWP. Pihak Sekolah juga berhak untuk memberhentikan pelajar yang tidak mengikut peraturan dan disiplin Pondok Moden Al-'Abaqirah MAIWP berdasarkan cadangan oleh Pengetua Sekolah dan Guru Disiplin.

Akuan Pendaftaran & Penerimaan

Saya, Bapa / Ibu / Penjaga kepada pelajar di atas, mengesahkan bahawa saya telah membaca dan memahami isi kandungan halaman tersebut. Saya akan mematuhi syarat-syarat yang dikenakan. Saya, dengan ini memahami dan bersetuju bahawa segala maklumat yang diberikan adalah betul. Pondok Moden Al-'Abaqirah MAIWP mempunyai hak untuk menolak permohonan tersebut tanpa sebarang notis.