Borang Pendaftaran Pelajar Online - Sekolah Rendah Islam Selangor (JAIS)
Maklumat Permohonan
Permohonan Ke Sekolah *
Untuk Kemasukkan Sesi *
Untuk Darjah/Tingkatan *
Sesi Kelas* Sesi Kelas Akan Ditentukan Oleh Pengurusan
Sekolah Terdahulu
Maklumat Pelajar
Nama Pelajar*
Warganegara
IC/Passport/Passport* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
No Surat Beranak
Tempat Lahir* Lain-Lain
Tarikh Lahir*
Jantina/Bangsa/Agama*
Tel. Bimbit* (Penjaga) (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Email (Penjaga) Eg. mel@yahoo.com
Tel. Rumah
Alamat (Baris 1)*
Alamat (Baris 2)
Bandar*
Poskod* Lain-Lain
Penyakit/Alahan

 Lain-Lain (Nyatakan) :  
Untitled Document
Guardian / Maklumat Bapa
Nama*
IC/Passport / Passport*
Hubungan*
Pekerjaan
Gaji* (RM)
Education
Majikan
Alamat
Tel. Bimbit (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Tel. Rumah
Tel. Pejabat Faks:
Email Eg. mel@yahoo.com
Maklumat Ibu
Nama*
IC/Passport / Passport*
Hubungan*
Pekerjaan Suri Rumah Tangga (Klik)
Gaji* (RM)
Education
Majikan
Alamat
Tel. Bimbit (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Tel. Rumah
Tel. Pejabat Faks :
Email Eg. mel@yahoo.com
Maklumat Keluarga
  Nama Sekolah/IPT/Pekerjaan Tahun Lahir
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Untuk Dihubungi Jika Kecemasan (Selain Penjaga)
 Nama*
 Hubungan*
 Tel. Bimbit* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
 Tel. Rumah
 Tel. Pejabat
 Faks
 Email Eg. mel@yahoo.com
Others Information
How do you know about us
Untitled Document
G. MAKLUMAT ACADEMIC
1. MAKLUMAT PEPERIKSAAN UPSR
(Sila tandakan subjek yang berkenaan sahaja)

UPSR

NAMA SEKOLAH*
TAHUN PEPERIKSAAN*
- BAHASA MALAYSIA PEMAHAMAN
- BAHASA MALAYSIA PENULISAN
- BAHASA INGGERIS
- SAINS
- MATEMATIK
- PEKA
- FARDU AIN
- PEKA
- FARDU AIN
2. PEPERIKSAAN LAIN (Jika ada)
Nama Sekolah
Tahun
Nama Peperiksaan
  Mata Pelajaran Gred/Keputusan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3. MAKLUMAT KOKURIKULUM
  Sukan/Kelab/Persatuan Jawatan Tahap Sekolah/Daerah/Negeri/Negara
1
2
3
4
5

Pihak pengurusan sekolah mempunyai hak untuk menolak permohonan sekiranya perlu. Dalam hal kecemasan, pihak sekolah dibenarkan untuk mendapatkan rawatan awal dari pusat kesihatan atau hospital terdekat bagi pelajar. Pihak sekolah dan kakitangannya tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa bayaran yang dikenakan bagi tujuan rawatan tersebut. Sekiranya maklumat tersebut tidak dimaklumkan kepada pengurusan sekolah semasa proses penerimaan, pihak pengurusan sekolah mempunyai hak untuk tidak menerima pemohon sebagai pelajar di Sek. Ren. Agama Integrasi Seksyen 19. Pihak sekolah juga mempunyai hak untuk memberhentikan pelajar yang tidak menepati persekitaran sekolah dan mempunyai masalah disiplin berdasarkan rujukan pengetua dan guru disiplin.

 
Deklarasi Permohonan & Penerimaan
 
Saya, Bapa / Ibu / Penjaga kepada pemohon di atas, mengesahkan yang saya telah membaca dan faham maklumat yang terkandung dalam borang ini. Saya akan mematuhi segala peraturan diatas. Saya, dengan ini bersetuju dan faham semua maklumat yang diberikan adalah benar, SEKOLAH RENDAH AGAMA INTEGRASI SEKSYEN 19, SHAH ALAM mempunyai hak untuk menolak permohonan ini tanpa notis awal.